Podmienky prijatia do denného stacionára:

  • dohodnúť stretnutie s koordinátorom/koordinátorkou,
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár - vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu,
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
  • voľné kapacitné miesto.

Forma sociálnej služby: ambulantná

Rozsah sociálnej služby: doba neurčitá

Registrovaná kapacita zariadenia: 40 klientov/klientok

Čas poskytovania sociálne služby:    pondelok – piatok od 7:00hod. - 17:00hod.

Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť a zabezpečiť:

  • občiansky preukaz,
  • preukaz poistenca,
  • vhodné oblečenie a obutie pre účasť na aktivitách počas dňa,
  • úhradu za denný pobyt.

Služby denného stacionára nemožno poskytovať fyzickej osobe s infekčným ani vírusovým ochorením.

Žiadosti k prijatiu do denného stacionára:

Stacionár svätej Heleny

Exnárova 10, 040 22 Košice (Furča)

IČO: 45746141,  DIČ: 2120050295

 

Kontakt

tel: 0949 291 099, 0949 835 886

 

 

© 2015 Svätá Helena. Všetky práva vyhradené.