Denný harmonogram v našom zariadení Stacionár svätej Heleny:

7:00   –  8:00 príchod do zariadenia

8:00   –  10:00 čítanie dennej tlače, relaxačné cvičenia, spoločenské hry, rozhovory

10:00 – 10:30 desiata

10:30 – 12:30 vybraný druh terapie z ponuky, prípadne individuálna činnosť

12:30 – 13:30 obed

13:30 – 14:30 poobedňajší odpočinok a relax,  individuálny program

14:30 – 15:30 spoločenské hry, cvičenie pamäte, počúvanie hudby, príp. individuálny program

15:30 – 16:00 olovrant

16:00 – 17:00 individuálny  príp. kolektívny program

Voľba aktivity je vždy na dobrovoľnom rozhodnutí klienta a klientky.

V našom stacionári je samozrejmosťou zabezpečiť pre klientov a klientky pitný režim. Počas dňa budú mať k dispozícii  neobmedzene čaj, kávu a minerálne vody.

 

Stacionár svätej Heleny

Exnárova 10, 040 22 Košice (Furča)

IČO: 45746141,  DIČ: 2120050295

 

Kontakt

tel: 0949 291 099, 0949 835 886

 

 

© 2015 Svätá Helena. Všetky práva vyhradené.