Naším cieľom je podať pomocnú ruku seniorom, ktorí žijú osamelo, a zdravotne postihnutým osobám a podporiť ich aktívnu rolu v spoločnosti, umožniť im žiť plnohodnotný život. Vytvárame atmosféru domova a pohody. Prednosťou umiestnenia v stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.

 

Radi Vaše 2 percentá premeníme na aktivity, ktoré pomôžu seniorom, a taktiež aj pre zariadenie miestnosti na relaxáciu a pod.

 

Ak ste zamestnanec:

·  Vyplňte, prosím, do tlačiva "vyhlásenie" údaje našej Neziskovej organizácie  a sumu 2 percent z Vašej dane.  

·  Pošlite ho spolu s "potvrdením o zaplatení dane", ktoré dostanete od zamestnávateľa na Váš daňový úrad. 

 

Ak ste firma, alebo živnostník:

·  stačí do daňového priznania do príslušných kolóniek vyplniť údaje 

 

Dokumenty na stiahnutie:

- POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

- DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY