Naše motto

 

"Zmysluplným sa život stane, keď v ňom ide o niečo, čo má zmysel, čo človeka prekračuje,

ani nie tak čo do dĺžky, ale skôr čo do výšky a hĺbky."
 
Viktor Emil Frankl - rakúsky neurológ a psychiater

 

Cieľ

Hlavným cieľom nášho denného stacionára je zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedá potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny.

 

Priorita

Prioritou pre nás je dôverný vzťah a individuálny prístup ku klientom a klientkam. Samozrejmosťou je vysoká úroveň poskytovania sociálnej starostlivosti.

 

Príležitosti

Náš stacionár ponúka široké príležitosti sebarealizácie vďaka rôznorodému zariadeniu, ktoré je klientom a klientkam plne k dispozícii. Zásluhou spolupráce s rodinnými príslušníkmi poskytujeme klientom a klientkam útulné domáce podmienky, pohodlie a dostatočné súkromie.